Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Příjem žádostí zastaven

Příjem žádostí zastaven

23.03.2016
Kotlíkové dotace
Realizace dotací

Ve včerejších hodinách rozhodli krajští radní o pozastavení příjmu žádostí o dotace na nové ekologické kotle z programu Kotlíkové dotace. Hejtman kraje Miroslav Novák nadále jedná s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem o okamžitém navýšení finančních prostředků na dotační program tak, aby mohli být uspokojeni všichni žadatelé o ekologické topení.

Krajský úřad k 22. 3. 2016 registroval 4606 žádostí ve výši přes 602 milionů korun.  Je to zhruba o 112 milionů korun více, než kolik bylo Moravskoslezským krajem vyhlášeno v rámci první výzvy dotačního programu, v němž může kraj ve třech dvouletých grantových schématech do roku 2020 získat celkově 1, 5 miliardy korun z evropských fondů.

Hejtman Novák upřesnil, že znovu požádá ministra životního prostředí o navýšení současného dotačního programu a zároveň prvního grantového schématu o 250 milionů korun. Pokud Ministerstvo životního prostředí žádosti vedení Moravskoslezského kraje vyhoví a 250 milionů korun na kotlíky alokuje, uspokojí kraj z těchto peněz 842 žádostí za 112 milionů korun nad rámec původní alokace (490 mil. Kč). Zbytek finančních prostředků - 138 milionů korun kraj využije na okamžité vyhlášení 2. výzvy.

V případě, že by státní orgány alokaci o čtvrt miliardy nenavýšily, je vedení Moravskoslezského kraje připraveno na přechodnou dobu nahradit roli státu a zhruba 112 milionů korun na kotlíky zaplatit ze svého rozpočtu. Potřebuje k tomu ale garanci vlády.