Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

V první polovině tohoto budou v prvním balíčku podporovány projekty z programu IROP s alokací 2,5 mld. Kč se zaměřením na:

  • Rozšiřování kapacit a vybavení mateřských, základních a středních škol, pouze však ve venkovských oblastech.
  • Úpravy a rozšíření stávajících stanic IZS, opět pouze na venkově.

 

Následující kolo výzev bude podporovat s přidělenou alokací 12, 7 mld. Kč následující projekty:

  • Rekonstrukce, modernizace a výstavby vybraných úseků silnic II. a III. třídy s napojením na TEN-T.
  • Investice do infrastruktury pro cyklisty.
  • Komunitní péči a mobilních týmy ve venkovských oblastech.

 

V další vlně výzev s příjmem žádostí zhruba začátkem prázdnin bude spolufinancováno (alokace 3,9 mld. Kč.):

  • Sociální bydlení v sociálně vyloučených lokalitách.
  • Stavební úpravy a pořízení vybavení komunitních center.
  • Výstavby a modernizace přestupních terminálů, záchytných parkovišť a parkovacích domů.
  • Deinstitucionalizace psychiatrické péče.

 

V 79. výzvě směřované do druhé poloviny roku 2017 proběhne sběr žádanek o podporu a využívaní sbírkových a knihovních fondů v muzeích. (alokace 1,1 mld. Kč)

 

Závěr letošního roku bude rovněž nakloněn výzvám se zaměřením na úspory energií v bytových domech. Bude vyhlášena největší letošní výzva s alokací 27,7 mld. Kč. Výzva podpoří zateplovaní i zdroje tepla.

 

S vašimi případnými otázkami nebo přípravou projektů do IROP jsme vám okamžitě připraveni pomoci. Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@realizacedotaci.eu nebo na telefonním čísle: +420 606 363 585