Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Ing. Eliška Sarčáková, Ph.D.

Ing. Eliška Sarčáková, Ph.D.

Vedoucí projektový manažer
Eliška vystudovala na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, v bakalářském a navazujícím magisterském studiu, obor Zpracování a zneškodňování odpadů. Doktorské studium zasvětila oboru Ochrana životního prostředí v průmyslu, kde měla možnost podílet se na projektech Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Přeshraniční spolupráce jako vědecko-výzkumný pracovník. V naší společnosti zastává pozici projektového manažera. Ve svém volném čase se aktivně věnuje vysokohorské turistice, canicrossu a jelikož věda zůstala její velkou vášní, zajímá se o trendy v oblasti ochrany ovzduší a analytické chemie.