Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Technologie - Výzva VIII (pro začínající podniky)

Technologie - Výzva VIII (pro začínající podniky)

Cílem výzvy Technologie pro začínající podniky je podporova zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 28. 1. 2019

Ukončení příjmu žádostí: 28. 5. 2019

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

  • podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2014 (včetně) do 31. 12. 2017 (včetně) a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

Příjemce podporyPříjemce podpory

Podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici malého podniku podle definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, zapsaná v Registru živnostenského podnikání

Výše podporyVýše podpory

  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč, max. 45% způsobilých výdajů