ZDARMA posoudíme Váš projektový záměr

Poskytujeme poradenství v rámci operačních programů OPPIK, OP Zaměstnanost, OP Životní prostřední, IROP a dalších.

Bezplatně zhodnotíme Váš podnikatelský záměr a vybereme Vám dotační titul na míru.

Chci konzultaci ZDARMA
Energie

Energie


Aktivní vyhledávání dotačních titulů a monitorování aktivních výzev v rámci širokého spektra operačních programů.

Žádná platba předem

Žádná platba předem


Odměnu za služby si nárokujeme až po kompletním zpracování žádosti o dotaci. Cenu našich služeb znají klienti předem.

Komplexní služby

Komplexní služby


Jsme schopni vyhledat klientovi na míru vhodný dotační titul a provést ho celým procesem administrace.

Jak funguje proces získání dotace

Konzultace projektového záměru

Zdarma s Vámi projednáme Váš projektový záměr a prvotně vyhodnotíme Vaše možnosti na získání dotace, případně navrhneme vhodné úpravy. V případě nesrovnalosti Vašeho projektového záměru s aktuálními dotačními tituly navrhneme možná řešení.

Vyhledání vhodné dotační příležitosti

Na základě konkrétního projektového záměru na míru vybereme výzvu, která nejlépe vystihuje potřeby klienta. Seznámíme klienta s administrativní náročností a navrhneme další postup. Průběžně monitorujeme situaci na trhu a informujeme své klienty o zveřejněných dotačních příležitostech.

Zpracování žádosti včetně všech příloh

Obstaráváme veškeré administrativní úkony spojené se zpracováním žádosti o dotaci a spolupracujeme s klientem na zajištění všech potřebných příloh a na základě zplnomocnění zabezpečujeme komunikaci se všemi úřady, zainteresovanými v dané oblasti.

Odevzdání žádosti se všemi náležitostmi

Zpracováváme žádosti v různých elektronických prostředích (např. ISKP2014+, DIS ZAD), rovněž v tištěné formě. Zajistíme podání žádosti včetně všech požadovaných příloh ve stanoveném termínu. Kromě toho jsme schopni zajistit bezdlužnosti ze všech institucí.

Udržitelnost a monitorovací zprávy

Svým klientům poskytujeme i servis po realizaci projektového záměru a proplacení dotace. Nabízíme zpracování závěrečných vyúčtování a monitorovacích zpráv. Naši klienti mohou rovněž využít možnosti archivace potřebných dokumentů v rámci monitorovacího období.

Ebook zdarma

Stáhněte si zdarma náš ebook a zjistěte, jak můžete prostřednictvím dotačních titulů posunout Vaše podnikání dále!

O nás

Naše společnost vznikla spojením mladých ambiciozních lidí se zkušenostmi z oblasti nejen dotací a poradenství, ale také práva a podnikatelského prostředí. Na trhu se snažíme vyplnit prostor, který podnikatelům umožní maximální využití potenciálu evropských dotací. S příchodem vcelku čerstvého rozpočtového období 2014 – 2020 se českým subjektům otevřel prostor pro čerpání dalšího pořádného obnosu evropských peněz ...