Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

POVEZ II - III. výzva

POVEZ II - III. výzva

Hlavním cílem projektu je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců a samotných podnikatelů tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu. Projekt tak usiluje o udržení a zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability firem a zaměstnanců, včetně adaptability starších pracovníků.

Vzdělávání bude moci být zajištěno:

  • externím vzdělávacím zařízením (uznatelným nákladem bude pouze kurzovné),
  • interními lektory zaměstnavatele (uznatelným budou mzdové náklady lektora, který zajišťuje odborný rozvoj).

V rámci uzavřené dohody budou příspěvky poskytovány maximálně na dobu 18 měsíců. Vzdělávání musí být zahájeno nejpozději do šesti měsíců od data schválení žádosti.

 

 

Spojte se s odborníkem na toto téma:

*
*

* Označená pole jsou povinná

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 1.11.2017

Ukončení příjmu žádostí: Do vyčerpání alokace

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

1. mzdové náklady - úhrada skutečně vyplacených mzdových nákladů za dobu účasti zaměstnance na vzdělání

2. vzdělávací aktivity - budou podpořeny akreditované kurzy, neakreditované kurzy a odborná jazyková výuka v minimálním rozsahu 40 hodin a více (1 hodina = 60 minut) na jednoho účastníka.

Příjemce podporyPříjemce podpory

Podnikatelské subjekty

  • obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
  • OSVČ se zaměstnanci;
  • státní podniky;
  • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem;
  • organizační složka zahraniční právnické osoby.

OSVČ 

  • fyzické osoby bez zaměstnanců.

Nestátní neziskové organizace

Výše podporyVýše podpory

Spoluúčast Žadatele - 15% z celkové výše požadované dotace

Max. 500 000,- Kč/měsíc