Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Je tady poslední šance využít 2,05 miliard korun na na čištění odpadních vod a zlepšení vodohospodářské infrastruktury. Budou podpořeny projekty, které zlepší vodohospodářskou infrastrukturu, úroveň čištění odpadních vod a také zabrání nedostatku pitné vody v období sucha. Více informací ZDE.

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 16.10.2017, 9:00 hod

Ukončení příjmu žádostí: 18.1.2018, 20:00 hod

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

  • výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující ČOV v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace ČOV včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod, 
  • výstavba, modernizace a intenzifikace ČOV.

Příjemce podporyPříjemce podpory

  • Obce/města 
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Městské části hl. města Prahy
  • Příspěvkové organizace
  • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Výše podporyVýše podpory

V závislosti na typu aktivity:

1 mil. Kč - 50 mil. Kč