Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Nemovitosti III

Nemovitosti III

Výzva nemovitosti je určena pro modernizaci podnikatelské nemovitosti, rekonstrukci zastaralé infrastruktury nebo přeměně brownfieldu na moderní podnikatelský objekt.

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 22.10.2018

Ukončení příjmu žádostí: 22.5.2019

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

  • Rekonstrukce objektu – realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt

Příjemce podporyPříjemce podpory

Malé a střední podniky, které prokáží vlastnická práva k nemovitosti a zároveň budou po ukončení realizace projektu jejím uživatelem, jejichž odvětvové vymezení činnosti je podporované v rámci programu

Výše podporyVýše podpory

Míra podpory činí 1 mil. – 30 mil. Kč, 35 - 45 % způsobilých výdajů dle velikosti podniku