Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Nízkouhlíkové technologie - Výzva IV.

Nízkouhlíkové technologie - Výzva IV.

Nízkouhlíkové technologie jsou výzvou, která podporuje projekty se zaváděním inovativních technologií v oblasti uhlíkové dopravy nebo v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů v budovách, zavádění systému řízení spotřeby energií, off grid systémy či technologie k získávání druhotných surovin.

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 3.12.2018

Ukončení příjmu žádostí: 31.5.2019

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

Elektromobilita

 • pořízení elektromobilů ve výzvou podporovaných kategoriích silničních vozidel
 • pořízení neveřejných (rychlo)nabíjecích stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

Druhotné suroviny

 • zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností
 • zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny
 • zavádění inovativních technologií na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné

Akumulace energie

 • inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie

Úprava bioplynu na biomethan a jeho vtlačení do sítě

 • technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě
 • technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní infrastruktury (například plnění lahví, CNG vozidel apod.)

 

Příjemce podporyPříjemce podpory

Malý, střední a velký podnik dle CZ-NACE.

Výše podporyVýše podpory

Elektromobilita

 • dle velikosti podniku (MP 75%, SP 65%, VP 55%), výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše 10 mil. Kč

Druhotné suroviny

 • dle velikosti podniku (MP 45%, SP 35%, VP 25%), výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 100 mil. Kč

Akumulace energie

 • dle velikosti podniku (MP 80%, SP 70%, VP 60%), výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis

Úprava bioplynu na biomethan a jeho vtlačení do sítě

 • výše podpory bude odpovídat rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice. Od způsobilých nákladů se odečte provozní zisk, a to buď ex ante nebo uplatněním mechanismu zpětného vymáhání podpory; výše dotace 500 tis. Kč a maximální do výše 35 mil. Kč, maximální absolutní výše dotace na Podnikatelský záměr je 30 tis. Kč