Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

ELEKTROMOBILITY III - Auta budoucnosti

ELEKTROMOBILITY III - Auta budoucnosti

 

– model TESLA 3 lze zařadit mezi uznatelné náklady

– projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy

– v rámci výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 1 žádost o podporu

– při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle, bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 17. 7. 2017

Ukončení příjmu žádostí: 17. 9. 2017

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy – elektromobilita silničních vozidel:

- pořízení elektromobilů
- pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu
- taxi služba
- půjčovny automobilů za účelem půjčování elektromobilů

Příjemce podporyPříjemce podpory

  • podnikatelské subjekty
  • fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona

Výše podporyVýše podpory

  • Pořízení elektromobilů.
    - minimální výše dotace 50 000,- Kč a maximální do výše 5 000 000 Kč.
  • Pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu
    pro vlastní potřebu.
    - minimální výše dotace 50 000 Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis