Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Vyhlášení výzvy Inovační vouchery

Vyhlášení výzvy Inovační vouchery

01.06.2016
OPPIK
Realizace dotací

Poslední květnový den vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu první výzvu nového dotačního titulu Inovační vouchery, který spadá do Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Cílem programu je rozvoj komunikace, sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Z programu lze podpořit poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, návrhy nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu, optimalizace procesů, metod, parametrů, design nových výrobků – průmyslový, produktový, konzultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví, apod.

Žádost o dotace je možné podávat od 1. 6. 2016, v maximální výši 250 000 Kč, přičemž řídicí orgán může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení hranice 200 mil. Kč, okolo 1000 podaných projektů. Míra podpory dosahuje max. 75 % uznatelných nákladů.