Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

600 milionů na likvidaci ekologických zátěží

600 milionů na likvidaci ekologických zátěží

18.03.2016
OP Životní prostředí
Realizace dotací

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásily dne 14. 3. 2016 výzvu zaměřenou na sanaci ekologických zátěží, dlouhodobých havárií nebo míst kontaminovaných nebezpečnými chemikáliemi.

Žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí mohou podávat zájemci z řad subjektů zajišťujících sanaci zátěží, ale i obce, církve a obecně prospěšné společnosti od 1. dubna do 30. června 2016. Vyčleněno je celkem 600 milionů korun.

Dotace u všech podporovaných opatření činí maximálně 85 % celkových uznatelných nákladů. Finanční podporu lze čerpat i na úhradu průzkumných prací, na zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Analýza rizika kontaminované lokality je uznatelným nákladem projektové přípravy pouze tehdy, když se její realizace aktivně zúčastní odbor environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí.