Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Dotace je určena výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. třídy napojených na topnou soustavu.

Každý příjemce dotace ze zdrojů EU získá také 7.500 Kč od Moravskoslezského kraje.        

Po zkušenostech z 1. výhry dotačního programu bylo proto tuto výzvu zvoleno elektronické podání žádostí s následným listinným podáním. Žadatele se tak vyhnou několikahodinovým frontám před úřadem a bude zajištěno průběžné přidělování pořadových čísel žádostí, a to podle času odesílaní žádostí.

Od vyhlášení výzvy 29. června můžete žádost vyplnit v elektronické podobě a uložit. Odeslání žádostí však bude možné až 5. září v 10.00 hod. Na základě tohoto podání obdržíte registrační číslo, které určí pořadí Vaši žádosti. Následně žádost vytisknete, podepíšete a spolu se všemi přílohami doručíte v listinné podobě na adresu Moravskoslezského kraje. Žádost může býti poručena osobně nebo poštou nejpozději však do deseti dnů od elektronického podání. Obálka musí být označena přesně dle podmínek dotačního programu. 

Ing. David Plaček
Ing. David PlačekJednatel společnosti, CEO

Spojte se s odborníkem na toto téma:

*
*

* Označená pole jsou povinná