Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Úvodem:

Projekt POVEZ II navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od r. 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Přímo navazuje na projekt POVEZ a nahrazuje projekt "Vzdělávejte se pro růst!", které se osvědčily jako nástroje podpory dalšího vzdělávání a posilování konkurenceschopnosti pracovní síly na trhu práce v ČR.             

Cílení:

Současný projekt je cílen na OSVČ – fyzické osoby s/bez zaměstnanců (OSVČ, které školení zajišťují pro sebe. V případě cílové skupiny OSVČ bez zaměstnanců je možné hradit pouze náklady na vzdělávání, není možné hradit mzdové náklady), dále na zaměstnance (kromě těch pracujících na DPP a DPČ). Předmětem projektu jsou rovněž potenciální zaměstnanci (s předpokladem, že se v rámci projektu stanou zaměstnanci společnosti, musí být v době vyúčtování doloženo pracovní smlouvou) a zaměstnanci organizačních složek zahraniční právnické osoby.

Alokace:

Celková alokace současného výzvy Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II byla stanovena na 1. miliardu korun.

--------------------------------------------------------------

Celý text výzvy naleznete zde: 

http://www.realizacedotaci.cz/aktualni-vyzvy/1782734_povez-ii

--------------------------------------------------------------

100% mzdových nákladů:

Za dobu účasti zaměstnance na dalším vzdělávání, a to až do výše 100 % skutečně vzniklých mzdových nákladů za dobu, kdy se zaměstnanec účastnil vzdělávání, nejvýše však do výše odpovídající trojnásobku základní sazby minimální mzdy za hodinu práce 198 Kč násobenému délkou účasti zaměstnance na dalším vzdělávání. Zároveň maximálně do výše 33 000 Kč měsíčně za jednoho zaměstnance. Mohou byt rovněž proplaceny příplatky za práci přesčas, o víkendu a ve svátek, jestliže byly vynaloženy za dobu účasti zaměstnance na školení a v žádosti náležitě odůvodněny 

Podpora je vyplácena zpětně

Po schválení vyúčtování od Úřadu práce (mzdové náklady jsou vypláceny měsíčně a náklady na vzdělávací aktivitu až po jejím kompletním ukončení).

 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na mailu info@realizacedotaci.cz nebo telefonicky +420 727 974 438

 

 

Spojte se s odborníkem na toto téma:

*
*

* Označená pole jsou povinná