Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

OP Zaměstnanost a programy na podporu zaměstnanosti

OP Zaměstnanost je operačním programem, který umožňuje příjemcům získat finanční příspěvek na rozvoj své zaměstnanecké infrastruktury.

V současné chvíli mohou zaměstnavatelé využít níže uvedených nástrojů a projektů:

  • Aktivní politika zaměstnanosti (SÚPM vyhrazené)
  • Projekt Záruky pro mladé v MSK
  • Projekt Cesta pro mladé
  • POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců)

a další.

Aktivní politika zaměstnanosti (SÚPM vyhrazené)

je nástroj, jehož správu zastřešuje Úřad práce ČR. Cílem APZ SÚPM vyhrazené je umožnit obtížně zaměstnatelným osobám, které jsou v dlouhodobé evidenci úřadu práce, nalézt pracovní uplatnění. Zaměstnavatelé, kteří zaměstnají uchazeče o zaměstnání z dané cílové skupiny, na základě předcházejicí dohody s daným UP, mohou získat příspěvek na úhradu mzdových nákladů daného zaměstnance.

Příspěvek na úhradu mzdových nákladů je vyplácen zpětně na základě předložení korektního vyúčtování mzdových nákladů zaměstnance.

 

Projekt Záruky pro mladé do 30 let v MSK

je obdobný nástroj jako APZ, jehož hlavním cílem je umožnit a zlepšit možnosti zaměstnanosti uchazečů z dané cílové skupiny.

Cílová skupina je specifická následujicími podmínkami:

  • věk do 29 let včetně,
  • minimum praxe max. 2 roky,
  • evidence v databázi uchazečů déle než 3 měsíce.

Zaměstnavatelům, ktřeři zaměstnají uchazeče o zaměstnání z výše definované skupiny, mohou získat příspěvek na úhradu mzdových nákladů daného zaměstnance.

Tento příspěvek je stupňován dle pozice a délky evidence uchazeče v databází UP.

  • 15 000 Kč/měsíčně při evidenci od 3-24 měsíců,
  • 18 000 Kč/měsíčně při evidenci nad 24 měsíců.

Příspěvek může být poskytován min. po dobu 6 měsíců až po dobu 12 měsíců.

 

 

AktualityAktuality

Záruky pro mladé v MSK - probíhá příjem žádostí a párování uchazečů

Kalendář

Zahájení: 1. 1. 2014

Ukončení: 1. 1. 2020

Odkaz na oficiální webOdkaz na oficiální web

www.esfcr.cz/07-13/oplzz