Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Kotlíkové dotace – výzva II

Kotlíkové dotace – výzva II

Cílem kotlíkových dotací je razantně zlepšit kvalitu ovzduší v ČR. Jedná se tedy o výměnu starého kotle na tuhá paliva za ekologičtější variantu. Podpora je poskytována pouze na zdroje tepla, které splňují požadavky směrnice EU o EKODESIGNu. Finanční zvýhodnění OZE a prioritních oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Mezi způsobilé výdaje lze určitě zařadit zdroj nebo otopnou soustavu. Dále můžeme do této kategorie začlenit přípojku spalinové cesty atd.

Nebudou dále podporovány: kotle na uhlí, kombinované kotle s ruční dodávkou paliva.

 

Více informací naleznete v článku na našem webu zde:

http://www.realizacedotaci.cz/clanky/4081213_kotlikove-silenstvi-opet-prichazi

 

 

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 5. 9. 2017

Ukončení příjmu žádostí: 12. 12. 2017

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

Výměna kotlů na tuhá pevná paliva za:

  • Automatické kombinované kotle
  • Plynové kondenzační kotle
  • Kotle výhradně na biomasu
  • Tepelná čerpadla

Příjemce podporyPříjemce podpory

  • Fyzické osoby vlastnící rodinný dům. 

Výše podporyVýše podpory

  • 80% z maximální alokace 147.500 Kč na jeden kotel.
  • Prioritní území = dalších 5 %.
  • Dalších 5% dostanou všichni z rozpočtu kraje.
  • Dalších 10% možno získat v kombinaci s Novou zelenou úsporou.
  • viz. Tabulka v článku.