Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Kotlíkové šílenství opět přichází!

Kotlíkové šílenství opět přichází!

13.04.2017
Kotlíkové dotace

Koncem července bude vyhlášena pro občany druhá výzva Kotlíková dotace. Začátek sběru žádostí byl stanoven na 3. září. V loňském roce byla alokace vyčleněná pro kotlíkové dotace překročena za pouhé tři minuty. I letos se dá očekávat obdobný zájem. Nynější alokace byla stanovena na celkem 3, 422 mld. Kč. Zároveň přichází zvýhodnění pro Moravskoslezský kraj – vyšší alokační obnos díky spojení druhé a třetí výzvy, přesněji bude k dispozici částka 891 480 000 Kč.

Výzva je určena pro občany k výměně kotlů na pevná paliva, za kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle, automatické kombinované kotle a tepelná čerpadla. Předpokládá se, že bude v Moravskoslezském kraji vyměněno minimálně 8.654 kotlů.

--------------------------------------------------------------

Celý text výzvy naleznete zde: 

http://www.realizacedotaci.cz/aktualni-vyzvy/6800211_kotlikove-dotace-vyzva-ii

--------------------------------------------------------------

Žádost musí být podaná elektronicky spolu s listinným doložením patřičnému úřadu. K dalším náležitostem žádosti patří fotodokumentace stávajícího kotle, písemný souhlas spoluvlastníků, a také písemný souhlas druhého z manželů.

Nemusí být zpracována projektová dokumentace. Dotaci lze poskytnout i v případě, kdy je dům vytápěn dvěma zdroji. Je nutné zajistit, že kotel plní funkci hlavního zdroje vytápění a je prokazatelně v provozu = ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.

Oproti minulé výzvě je zrušen požadavek na mikroenergetická opatření. Přibude dále motivační bonus v případě kombinace s opatřením z programu Nová zelená úsporám, nebudou podporovány kotle na uhlí a kombinované kotle s ruční dodávkou. Naopak povinnou přílohou k žádosti musí být revizní zpráva.  Proběhla i aktualizace oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, jednodušší určení bonusu - fixní částka 7.500 Kč. Změněn byl způsobu určení výše podpory – zavedení stropů dle typu nového zdroje – prioritizace OZE

 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na mailu info@realizacedotaci.cz nebo telefonicky +420 727 974 438

Ing. David Plaček
Ing. David PlačekJednatel společnosti, CEO

Spojte se s odborníkem na toto téma:

*
*

* Označená pole jsou povinná