Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Aktuální výzvy


Nejnovější výzvy

Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD

Zahájení příjmu žádostí: 3. 3. 2017
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2022.
Ve výzvě bude podporována aktivita Technika pro IZS, a to tedy pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhov&ya ...