Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Aktuální výzvy


Nejnovější výzvy

Podpora stáží žáků a studentů ve firmách

Zahájení příjmu žádostí: 6. 4. 2020
Ukončení příjmu žádostí: 20. 4. 2020

Výše podporyVýše podpory

  • Maximální výše dotace na jednoho žadatele je 300.000 Kč.
  • Mzdové náklady na žáka/studenta - max. sazba 110 Kč/1 hod.
  • Mzdové náklady na odborného pracovníka žadatele tzv. mentora - max. 5.000 Kč/měsíc, ve kterém vykonává odborný dohled nad žákem/studentem.
  • Poskytovatel se podílí na úhradě uznatelných nákladů projektu maximálně do výše:
  • 70 % v případě, že žadatelem je malý a střední podnik, přičemž minimální podíl příjemce na úhradě celkových uznatelných nákladů projektu je 30 %,
  • 50 % v případě, že žadatelem je velký podnik, přičemž minimální podíl příjemce na úhradě celkových uznatelných nákladů projektu je 50 %.

Podpora sborů dobrovolných hasičů

Zahájení příjmu žádostí: 13. 3. 2020
Ukončení příjmu žádostí: 27. 3. 2020

Výše podporyVýše podpory

Minimální výše dotace na projekt je 10 tisíc Kč a maximální výše dotace na projekt je 80 tisíc Kč. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 90 %.