Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Aktuální výzvy


Nejnovější výzvy

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Zahájení příjmu žádostí: 16.10.2017, 9:00 hod
Ukončení příjmu žádostí: 18.1.2018, 20:00 hod
Je tady poslední šance využít 2,05 miliard korun na na čištění odpadních vod a zlepšení vodohospodářské infrastruktury. Budou podpořeny projekty, ...

ELEKTROMOBILITY III - Auta budoucnosti

Zahájení příjmu žádostí: 17. 7. 2017
Ukončení příjmu žádostí: 17. 9. 2017
  – model TESLA 3 lze zařadit mezi uznatelné náklady – projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy – v rámci výzvy lze ...

Fotovoltaické systémy

Zahájení příjmu žádostí: 16. 6. 2017
Ukončení příjmu žádostí: 16. 10. 2017
Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru v rámci programu OP PIK. Účelem programu je podpora opatření přisp&iacut ...

Rodina i práce v MSK

Zahájení příjmu žádostí: 1. 3. 2016
Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2019
Projekt Rodina i práce je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání. Tato skupina uchazečů je definována následovně: uchazeči pěčuj&ia ...

DEŠŤOVKA

Zahájení příjmu žádostí: 7.9.2017
Ukončení příjmu žádostí: Do konce vyčerpání alokace.
  Ministerstvo životního prostředí spustí v dubnu dotační program, který pošle peníze majitelům domů, aby je motivoval šetřit vodou. Třeba tím, že si na zahradu po ...

Kotlíkové dotace – výzva II

Zahájení příjmu žádostí: 5. 9. 2017
Ukončení příjmu žádostí: 12. 12. 2017
Cílem kotlíkových dotací je razantně zlepšit kvalitu ovzduší v ČR. Jedná se tedy o výměnu starého kotle na tuhá paliva za ekologičtější var ...

Vysokorychlostní internet – Výzva I

Zahájení příjmu žádostí: 26. 4. 2017
Ukončení příjmu žádostí: 26. 9. 2017
Cílem programu je rozšíření moderní infrastruktury umožňující v souladu s podmínkami Národního plánu rozvoje sítí nové generace spolehlivě ...

Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD

Zahájení příjmu žádostí: 3. 3. 2017
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2022.
Ve výzvě bude podporována aktivita Technika pro IZS, a to tedy pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhov&ya ...

VÝZVA Č. 37 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II

Zahájení příjmu žádostí: 15.7.2016
Ukončení příjmu žádostí: 30.11.2017
Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. Dotace na aktivity, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné ...

Obnovitelné zdroje energie – Výzva II

Zahájení příjmu žádostí: 15. 2. 2017
Ukončení příjmu žádostí: 15. 7. 2017
Tato výzva k programu podpory „Obnovitelné zdroje energie“ je vyhlášena v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 a v ...

Úspory energie v SZT – Výzva II

Zahájení příjmu žádostí: 1. 3. 2017
Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2017
Cílem programu Úspory energie v SZT je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla ...

Smart grids I – Výzva II

Zahájení příjmu žádostí: 1. 3. 2017
Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2017
Cílem výzvy je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zem& ...

Statní podpora sportu (investice)

Zahájení příjmu žádostí: předpoklad podzim 2016
Ukončení příjmu žádostí: bude upřesněno po vyhlášení výzvy
Cílem programu je rozvoj sportu v ČR.  ...

Záruky pro mladé v MSK

Zahájení příjmu žádostí: 1. 2. 2016
Ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2019
Projekt Záruky pro mladé je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti rizikové skupiny mladých uchazečů o zaměstnání. Tato skupina uchazečů o zaměstnání je definov ...